Routen Inspectie Duitsland

De kracht van Maber-STS is de jarenlange ervaring onze medewerkers in het zwaar- en speciaaltransport. Deze ervaring komt zeer goed van pas bij zoeken en beproeven van routes. Het gaat daarbij niet alleen om de afmeting van een transport maar ook het ingezette transportmateriaal.
Maber-STS bekijkt niet alleen de door u voorgestelde route maar stellen u eventueel een route voor die naar onze mening te berijden is. Regelmatig verlangt de duitse vergunningsinstantie een schriftelijke goedkeuring voor een voorgestelde route, het zogenaamde ‘Streckenprotokoll’. Van groot belang is het dat het bekijken van een route vakkundig gebeurt om vertraging en/of andere transportproblemen te voorkomen. Maber-STS heeft de mogelijkheid om een routeverkenning samen met een vergunningaanvraag en eventuele transportbegeleiding op basis van jarenlange ervaring als opdracht voor u uit te voeren.

Mocht u een bepaald transport in het vooruitzicht hebben maar u bent niet zeker of het transport überhaupt mogelijk is, dan zijn wij graag uw partner bij het inventariseren van de mogelijkheden en/of beperkingen van uw transportvoornemen. Kleine details die voor uw kostenkalkulatie van groot belang zijn komen hierdoor aan het licht.