Maber-STS

Maber Schwertransportservice is in Januari 2007 opgericht met als doel, de jarenlange ervaring als internationaal zwaartransportchauffeur te gebruiken voor het organiseren en begeleiden van zwaar- en speciaaltransporten in Duitsland. Een gedegen kennis van wetgeving en gedragsregels met betrekking tot het zwaar- en speciaaltransport als ook de opgebouwde internationale kontakten zijn dagelijks behulpzaam en bieden een solide basis bij het inventariseren en oplossen van transportproblemen. Ons motto “Gebruik de juiste ervaring op de juiste tijd en plaats”. Dat is vooral van toepassing op het internationale zwaar- en speciaaltransport.

Vooral voor buitenlandse transporteurs die in Duitsland opereren kan het van groot belang zijn een ervaren steunpunt te hebben die met de lokale wetten en regels vertrouwd is .

Dit was in het kort beschreven wat de achterliggende gedachten van Maber-STS was op het moment van oprichting. Ondertussen is Maber-STS in staat om een ‘Alles in één hand’ service te bieden in vrijwel alle europese landen voor transporteurs uit alle landen.